Usługi księgowe

Licencjonowany księgowy lub biuro rachunkowe:

  • może prowadzić księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udzielać pomocy w tym zakresie,
  • może sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielać pomocy w tym zakresie.

Doradca podatkowy:

  • ma uprawnienia do prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych a także udzielać pomocy w tym zakresie,
  • posiada prawo do sporządzania deklaracji podatkowych,
  • może udzielać porad, wyjaśnień i opinii z zakresu prawa podatkowego,
  • ma prawo występować jako pełnomocnik podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (w tym przed NSA) w sprawach podatkowych.