Rodzaje rozliczeń

Ze względu na powyższe, taki rodzaj opodatkowania sprawdza się z reguły w małych firmach, najczęściej jednoosobowych, osiągających niewielkie dochody.

Rozliczenie podatku w tej formie jest dość proste, przedsiębiorcy nie muszą zatem korzystać z usług księgowych; są także zwolnieni z obowiązku przeprowadzania rozliczeń za pomocą kas rejestrujących, oraz posiadania rachunku bankowego (można rozliczać się w formie gotówkowej).