Przepisy

Skomplikowane i zmienne przepisy oraz różne interpretacje prawa podatkowego powodują, że profesjonalna pomoc biura rachunkowego lub licencjonowanego księgowego staje się coraz częściej niezbędna.

Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wsparcie takie jest istotnym elementem rozwoju firmy. Częste jest przekonanie, że księgowy zajmuje się tylko biernym rozliczaniem faktur, sporządzaniem bilansów i deklaracji podatkowych. Tymczasem podstawową funkcją rachunkowości jest gromadzenie i przetwarzanie informacji dla kadry zarządzającej.

Nie wszyscy menedżerowie zdają sobie też z tego sprawę i często nie potrafią wykorzystywać informacji pochodzących z systemu rachunkowości.