Pełna księgowość

Jeśli prowadząc działalność osiągnie się w roku podatkowym przychód przekraczający 800 tys. EURO, to od następnego roku trzeba prowadzić księgi handlowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

K. handlowe muszą również prowadzić osobowe spółki kapitałowe (np. jawna, partnerska, komandytowa, itp.). Prowadzenie k. handlowych jest bardzo skomplikowane, dlatego poleca się korzystanie z usług biura rachunkowego w tym zakresie.