Likwidacja działalności gospodarczej

Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosi się likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona się wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzona jest działalność opodatkowana w formie ryczałtu.

Zalety ryczałtu: brak comiesięcznych deklaracji podatku dochodowego (składa się ją raz w roku), księgowość jest mniej skomplikowana niż w przypadku zasad ogólnych, podatek płacony jest od obrotów, co umożliwia czasem osiągnięcie korzyści fiskalnych.