Forma pisemna

Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone jednoznacznie i w formie pisemnej. Zatem księgowy jako pracownik odpowiada za szkodę rzeczywistą (bez utraconych korzyści), przeważnie do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Księgowy działający jako zleceniobiorca odpowiada za wszelką szkodę, również za utracone korzyści, bez ograniczeń kwotowych (za całą szkodę).

Szkoda może obejmować karę i odsetki (nigdy podatek), zatem warto się zabezpieczyć wprowadzając do umowy zlecenia ograniczenia odpowiedzialności albo też ubezpieczając się w ramach OC.