Formy działalności

Przedstawione formy prowadzenia działalności łączy możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych, innych ksiąg i ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych. Różne są kompetencje i zakres odpowiedzialności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.