Rozliczenia

Forma opodatkowania możliwa dla: osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich - których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód.

W ten sposób mogą być opodatkowane też przychody osób fizycznych - osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dobrym rozwiązaniem dla rozpoczynających działalność.