Zawód księgowego

Zawód księgowego jest zawodem związanym ze szczególnym zaufaniem podatnika czy przedsiębiorcy.

W związku z tym profesjonalne świadczenie usług w zakresie rachunkowości wymaga szczególnych kwalifikacji i uprawnień. Nie zmienia to faktu, że przedsiębiorcy zatrudniający księgowych do prowadzenia ewidencji podatkowych czy ksiąg rachunkowych nadal samodzielnie decydują, jakie warunki powinien spełniać kandydat na takie stanowisko.

Księgowy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę czy umowę zlecenie nie musi legitymować się formalnym wykształceniem czy praktyką. Usługi takie są najczęściej tańsze niż powierzenie dokumentów licencjonowanemu profesjonaliście.