Wykształcenie

  • posiadają wykształcenie:

-wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość w jednostkach organizacyjnych, które są uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
-uzyskane w ramach studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych, które są uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, poprzedzone studiami magisterskimi lub równorzędnymi.