Odpowiedzialność

Jeżeli chodzi o księgowych zatrudnianych w przedsiębiorstwach, to prawo nie wymaga od nich żadnych uprawnień, doświadczenia czy wykształcenia.

Określa je pracodawca, więc jeśli osoba bez wymienionych cech byłaby dla niego odpowiednia, może ona w świetle prawa wykonywać zawód księgowego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości to kierownik jednostki (prezes, zarząd czy właściciel) ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków rachunkowych określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.