Gwarancje usług

Podstawowym zabezpieczeniem rzetelności świadczonych usług księgowych jest wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Na polskim rynku działają oczywiście podmioty zajmujące się świadczeniem usług księgowych bez jakichkolwiek uprawnień.

Podmioty te nie gwarantują odpowiedniego poziomu profesjonalizmu i jakości usług, nie posiadają ubezpieczenia OC, nie są one również zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej. Mogą zniknąć z dnia na dzień, wraz z dokumentami podatnika.