Certyfikaty księgowe

Certyfikaty księgowe oraz świadectwa kwalifikacyjne, wydane przez Ministra Finansów w oparciu o dotychczas obowiązujące przepisy zachowują ważność i dają takie same uprawnienia, jak certyfikaty, które będą wydawane od 1 stycznia 2009 r.

Wnioski o wydanie certyfikatu, złożone do dnia 31 grudnia 2008 r., rozpatrywane są zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 2009 r., jeżeli jednak wnioskodawca nie przystąpi do egzaminu do końca 2008 r., jest kwalifikowany do egzaminu na nowych zasadach.